Pentre Bach

Disgrifiad
  • Rhifnod: DVD Sain 108

Mewn pentref bychan yng nghalon Cymru, mae cymuned arbennig ac unigryw wedi datblygu. Ynddi mae llu o hoff gymeriadau plant Cymru wedi ymgartrefu bellach. Yn eu plith mae Sali Mali a Jac Do, Jac y Jwc a Jini, Pry Bach Tew a Jaci Soch. Yn ffodus, mae anturiaethau’r trigolion i gyd wedi cael eu ffilmio, ac fe gewch weld XNUMX ohonyn nhw ar y DVD hwn.

Y Penodau:
Ma 'Jini' Ma
Siop Parri Popeth
Stori Dda!
Botwm Bol y Cyfrifiadur
Taro Bargen
Het Wen ar ei Ben a Dwy Goes Bren
Jac Codi Jemeima
Parti Jac Do
Dim Ffws na Ffwdan
Creu Hafoc
Jac y Jwmper
Sych Binc
Syth Bin!
Gwneud Cawl o Bethau
Tipyn o Het
Disgwyl Drwy'r Dydd

Deunydd Ychwanegol
Stori: Diwrnod allweddol

Amser Rhedeg: 220 Munud
Llun: Lliw Llawn 16: 9

. . .

£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol