Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Peppa Pinc -Beiciau

Disgrifiad
  • Rhifnod: SAIN DVD 098

Mochyn bach busneslyd yw Peppa ac mae’n byw gyda Mami a Dadi a’i brawd bach annwyl, George. Mae Peppa a’i ffrindiau yn radio ar eu beiciau a’i ffrindiau yn rasio ar eu beiciau at bwmper dadi Mochyn. Pan gymerir olwynion bach oddi ar beic Peppa mae’n cael damwain ond o leiaf mae’n golygu eu bod yn cael tarten bwmpen i de.

Pennodau
01. Igian
02. Beiciau
03. Cyfrinachau
04. Hedfan Barcud
05. Picnic
06. Offerynnau Cerdd
07. Brogaod a Phryfed Genwair
08. Gwisgo Fyny
09. Esgidiau Newydd
10. Ffair yr Ysgol

Deunwydd ychwanegol
Jisgo
Jisgo
Gêm Amser

.-Rom Extras
Lluniau Lliwio
Gwefannau

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol