Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Piantel - Un Enaid

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2644
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Wedi ei ffurfio nôl yn 2005, mae’r ddeuawd offerynnol Piantel yn dod a dau o gerddorion amlycaf Cymru at ei gilydd. Mae Dylan Cernyw yn delynor a chyfeilydd gyda’r amlycaf yng Nghymru, ac yn llwyddo i fynd a’r delyn i gylchoedd newydd gyda’i berfformiadau a threfniannau newydd o’r hen glasuron. Yn yr un modd mae Annette Bryn Parri wedi cyfeilio a pherfformio fel pianydd gyda rhai o sêr mwyaf disglair y byd, a’i chyfraniad i adloniant Cymru yn amhrisiadwy. Gyda’i gilydd maent yn arddangos gwead cerddorol arbennig o gyfoethog sydd yn unigryw i’r cyfuniad yma o offerynnau.
Hon fydd y drydedd gryno ddisg i Piantel recordio – rydym yn sicr y bydd yr un mor llwyddianus â’r ddwy flaenorol wrth i’r ddau unwaith eto ddod â threfniannau newydd o glasuron hen a chyfoes i’n diddanu.

£12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol