Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Porc Peis Bach (Cyfres 1)

Disgrifiad

Wyth pennod ddifyr a doniol yn cofnodi helyntion anhygoel Kenneth Robert Parry (Trystan Roberts), mab direidus Donald (Wynford Elis Owen), gweinidog pentref dychmygol Llanllewyn, a’i wraig Dilys (Nia Caron) yn ystod y 1960au, o gyfres gyntaf Porc Peis Bach ar S4C.

  • Diawl y Tybaco!
  • Lecsiwn!
  • Yr Ontryprynŷr!
  • Y Trefnydd Angladdau!
  • Y Penwythnos Crefyddol!
  • Drama Bonso a'r Genhadaeth
  • Y Pigiad!
  • Un o'r Dyddiau Rheiny!

Tystysgrif. U
Lliw Llawn
Tua 200 munud
Llun - 4: 3

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol