Posau Bach / Mini Puzzles - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Posau Bach / Mini Puzzles - Siop y Pethe

Posau Bach / Mini Puzzles

£9.99
Casgliad gwerthfawr o weithgareddau a phosau Mathemateg dwyieithog, ar gyfer plant 6-11 yn bennaf, y gellir eu llungopïo a'u defnyddio yn yr ysgol gydag athro neu athrawes neu gartref gyda rhieni / gwarcheidwaid. Mae'r gweithgareddau'n darparu cyfleoedd i archwilio syniadau mathemategol newydd.

Casgliad o 'r ffos Mathemateg ar gyfer planhigion 6-11 oed ynous. Llyfr yn dangos a yw ei lungopïo a'i ddefnyddio yn yr ysgol dan arweiniad athro / athrawes a gwarchodwr. Mae'r gweithgareddau yn cynnig syniadau mathemategol newydd.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75