Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cwledd dŵad dros y bryn? ... Siwmper Nadolig Cymraeg - Tŷ Gobaith / Hope House

Disgrifiad

Siwmper Nadolig Cymraeg wedi'i argraffu ar sgrin, wedi'i argraffu ar grys chwys cotwm meddal unrhywiol mewn coch Nadoligaidd gyda phrint gwyn.

'Pwy sy'n dŵad dros y bryn? ...' dyma eiriau cân Nadoligaidd Gymraeg boblogaidd am Siôn Corn / Santa!

Argraffwyd yng Nghymru.

Tŷ Gobaith / Tŷ Gobaith

Mae 10% o symud pob siwmper Nadolig yn mynd i Dŷ Gobaith / Hope House. Mae Hosbisau Plant Hope House yn cefnogi teuluoedd lleol yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru, Swydd Amwythig a Swydd Gaer sydd naill ai'n gofalu am blentyn sy'n derfynol wael, neu y mae ei blentyn wedi marw.

£28.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol