Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Siwmper Nadolig Cymraeg Tinsel ar y gwasanaeth - Tŷ Hafan - Plant

Disgrifiad

Siwmper Nadolig Cymraeg wedi'i argraffu ar sgrin. Argraffwyd ar grys chwys cotwm meddal unrhywiol mewn llwyd tywyll gyda phrint aur.

Mae 'Tinsel ar y Goeden, Seren yn y nen' yn delynegion o'r gân Nadoligaidd Gymraeg boblogaidd 'Nadolig? Pwy a Ŵyr' gan Ryan Davies.

Argraffwyd yng Nghymru.

Tŷ Hafan

Mae 10% o symud ymlaen pob siwmper Nadolig yn mynd Tŷ Hafan

Mae Tŷ Hafan, hosbis plant Cymru, yn un o elusennau gofal lliniarol pediatreg y DU. Am dros 20 mlynedd mae Tŷ Hafan wedi cynnig gofal, cefnogaeth a chysur i dros 800 o blant a phobl ifanc â chyfyngiadau bywyd yng Nghymru, gan ymestyn y gefnogaeth hon i'w teuluoedd agos ac estynedig am ba mor hir bynnag y mae ei angen arnynt. Yn ogystal â chynnig gofal a gwasanaethau diwedd oes i deuluoedd, mae gwaith Tŷ Hafan yn canolbwyntio ar ansawdd bywyd plant - gan wneud bywyd byr yn fywyd llawn.

£22.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol