Wedi Gwerthu Allan
Promenâd y Gwenoliaid - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Promenâd y Gwenoliaid - Siop y Pethe

Promenâd y Gwenoliaid

£7.99
Nofel gyflym wedi'i gosod yn erbyn diwydiant ymwelwyr y Rhyl; bingo, sglodion, candyfloss ac arcêd Mexico Joe ar y prom. Mae grŵp o ffrindiau yn dod yn ôl at ei gilydd yn ystod haf 69, yn breuddwydio am gariad a hwyl am ddim. Ond pan ddônt yn erbyn isfyd tywyll y dref, dônt i sylweddoli fod eu realiti yn llawer llai dymunol na bywyd y capel.

Nofel wedi'i lleoli yn erbyn cefnlen y diwydiant ymwelwyr yn y Rhyl; ym myd bingo, chips, candi-fflos ac arcêd Mexico Joe ar y prom. Mae grŵp o ffrindiau yn dod yn ôl yn ei gilydd yn ystod haf 69, yn breuddwydio am gariad rhydd. Wrth ddod wyneb yn wyneb ag is-fyd y dref, maen nhw'n rheoli bod eu realiti yn llai addfwyn na byd y capel.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75