Pyrth Uffern Llwyd Owen

Disgrifiad

ISBN: 9781784615543 Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2018
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x141 mm, 272 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan. Mae un rhan o'r stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol 'Rol' i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy'n ysbeilio ar ferched ifanc yn y dref; a'r rhan arall yn dilyn ei ymdrechion i wella o'r chwalfa nerfol a brofodd yntau.

An adventure thriller about two turbulent periods in the life of Detective Sergeant Rolant Price of Gerddi Hwyan Detective Department. Part of the story relates to Rôl's obsession with capturing a murderer and sex offender while the second part follows his attempts to recover after a nervous breakdown.
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.