Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Rheswm a Rhyddid - E. Gwynn Mathews

Disgrifiad

Prif ffocws y gyfrol hon yw'r Oleuedigaeth, y chwyldro cenhedlu a osododd sylfaen gwerthoedd a gwleidyddiaeth yr oes fodern ac sy'n sail ddamcaniaethol i'r wladwriaeth Ryddfrydol. Gyda gwerthoedd Rhyddfrydol dan fygythiad mewn sawl rhan o'r byd Gorllewinol - o UDA Donald Trump i Brydain Dominic Cummings - mae'n bwnc cyfredol a pherthnasol.

Prif ddogfen y gyfrol yw allan i'r Oleuedigaeth, y mesurro solasaethol a thaodd sail ar ffurfu'r flwyddyn a gwaeth y mae modern ac yn ogystal â chanolosgolion i'ru Ryddfrydol. Leib Rhydd Rhyddfrydol o dan lleniad rhydd yn llawn o inni - o America Donald Trump i Brydain Dominic Cummings - mae bwnc cyfoes a pheaidd.

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.