Rhys Meirion, Lucie Jones ac Elin Fflur - Cerddwn Ymlaen

Disgrifiad
  • Rhifnod: TRF CD 477
  • Label: Sain
  • Genre: Clasurol
  • Fformat: EP
  • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Erbyn hyn mae Cerddwn Ymlaen wedi datblygu’n ddigwyddiad cenedlaethol yn wir ystyr y gair, gyda cherddwyr o bob cwr o Gymru yn ymuno gyda ni, ac mae’r ymateb gan unigolion, cwmnïau a sefydliadau hefyd wedi bod yn anhygoel. O ganlyniad i hyn rwyf yn hyderus y byddwn eto eleni yn llwyddo i godi miloedd o bunnoedd i’r gwasanaeth arbennig hwn.

Mae’r cydweithrediad uchod yn amlwg iawn yn y prosiect hwn hefyd, sef recordio dwy gân i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o ‘Cerddwn Ymlaen’. Mae fy niolch yn fawr i Elin Fflur a Lucie Jones am gytuno i ganu deuawd yr un gyda mi, a hefyd i Jonathan Mann a Sinfonietta Caerdydd am y cyfeiliant anhygoel i’r ddwy gân. Diolch hefyd i John Quirk am yr offeryniaeth, i Tŷ Cerdd am recordio a chymysgu’r traciau ac i Gwmni Sain am recordio’r lleisiau, prosesu’r caneuon a rhyddhau’r CD. Mae’r gwaith i gyd wedi bod yn wirfoddol gan bawb ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru, ac mae eu brwdfrydedd yn codi calon mewn oes anodd pan mae ewyllys da yn gallu bod yn brin.

Rhoddir yr elw o werthiant y CD hwn i elusen AMBIWLANS AWYR CYMRU
,

, ,, , ,

Rhestr y Traciau

  1. Y Weddi
  2. You'll Never Walk Alone
  3. The Prayer
£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.