Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Rhyw Flodau Rhyfel Llŷr Gwyn Lewis

Disgrifiad

ISBN: 9781847718815 Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 192 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Llyfr am hanes, rhyfel a theithio gan yr awdur, y bardd a'r darlithydd Llŷr Gwyn Lewis. Dyma blethiad hyfryd o ffaith a ffuglen a'i chanolbwynt ar y cof a sut yr ydym ni'n coffáu. Trwy bytiau cofiannol, ysgrifau taith, ffotograffau, dyddiaduron, cofnodion a llenyddiaeth cawn gydgerdded â'r awdur rhwng cwsg ac effro ar hyd llwybrau'r cof a'r dychymyg.

A book about history, war and travel by author, bard and lecturer Llŷr Gwyn Lewis. This is a perfect blend of fact and fiction and focuses mainly on memory and how we commemorate. Through biographical anecdotes, travel essays, photographs, diary extracts and literature we accompany the author on a journey between stir and slumber on the paths of memory and imagination.
£8.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol