Robin Huw Bowen - Y Ffordd i Aberystwyth / The Road to Aberystwyth

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2526
 • Label: Sain
 • Genre: Telyn
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Ffarwêl yn awr i’r Llyfrgell, i’r troli ac i’r stac,
Ffarwêl chwi archifyddion oll, ‘rwyf wrthi’n hel fy mhac:
‘Rwy’n gadael llwch y llyfrau a ‘nhelyn ar fy nghefn,
I chwilio’n ffortiwn dros y byd. Ni ddof byth ‘n�l drachefn!
RHB, Nadolig 1986 (gydag ymddiheuriadau i Frank Hennessey).
Ie wir, ugain mlynedd yn ôl ‘roedd hi pan rois i’r gorau i swydd barchus yn y Llyfrgell Genedlaethol… i fod yn hapus. ‘Doedd job ddesg ymysg archifau cysglyd ddim yn rhyngu bodd y fath g’nonyn aflonydd a rhamantus. Ond pwy fasai’n meddwl bryd hynny mor bell y byddai bywyd ‘ar-ben-ffordd’ yn mynd â fi…? Mewn ac allan o feysydd awyr Gogledd America, ôl a ‘mlaen ar hyd traffyrdd Ewrop, neu dros dir bras coch Awstralia o dan ei hawyr lydan las, hyd yn oed reit rownd y byd un tro… a’r cwbl dan lusgo Telyn Deires Gymreig chwe throedfedd yn fy ôl!
Wrth gyrraedd y fath garreg filltir arbennig felly ar hyd y fath daith, troi yn ôl i edrych mae dyn, i ryfeddu, a hefyd i fyfyrio yn hiraethus wrth ddeall nad oes ‘na ddim troi ‘nôl mewn gwirionedd. Er gwaetha’r trafferthion, colledion, a phethau negyddol sydd wedi croesi fy llwybr dros y blynyddoedd, mae llawer iawn mwy o bethau da a hyfryd wedi dod i fy rhan, ac mae fy mywyd i wedi bod yn gyfoethocach o’r herwydd. Mae’r CD yma yn ddathliad felly, ac yn hollol fwriadol yn un llawen. Mae’n siwr gen i serch hynny y gwnewch faddau i mi am blesio fy hun ychydig efo rhai pethau. ‘Dw i wedi ailymweld â rhai alawon o fy recordiadau blaenorol. Mae nifer ohonyn nhw, fel rhai o delynori Sipsi Eldra Jarman, wedi’u cynnwys yn sgil ymchwil bellach, ac mae rhai, fel ‘Jigiau Crasdant’ a ‘Helfa Llannerch-y-medd’, heb eu recordio gen i o’r blaen ond efo grwp.
‘Dw i hefyd wedi cymryd y cam personol iawn o gyflwyno nid yn unig y CD ei hun, ond pob un trac arno i amryw o bobl sydd am wahanol resymau niferus wedi chwarae rhyw ran ar hyd y daith dros y blynyddoedd. Dyma i chi oll, gyfeillion, ac i’r ugain mlynedd nesaf! Llwyddiant i’r achos. Dros Gymru,
Robin Huw Bowen ‘Telynor Cymru II’, Aberystwyth XNUMX
,
,

Rhestr y Traciau

 1. Helfa'r Draenog / The Hedgehog Hunt
 2. Set Napoleon / Napoleonic Set
 3. Pibddawnsiau Sipsi / Gipsy Hornpipes
 4. Cig a Chwrw / Meat and Ale
 5. Mympwyon / Whims
 6. Cogau Meirion / The Meirionnydd Cuckoos
 7. Hoff Jigiau / Favourite Jigs
 8. Waltsiau Sipsi / Gipsy Waltzes
 9. Abergenni
 10. Alabaina Wood
 11. Jig y Doethion / The Magi Jig
 12. Miniwéts Meirionnydd / The Meirionnydd Minuets
 13. Jigiau Crasdant / Crasdant Jigs
 14. Pibddawnsiau Fflash / Flash Hornpipes
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.