Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Milwr Salem Elfed a Brian Davies

Disgrifiad

Hanes cynhwysfawr o fywyd y milwr o'r Ail Ryfel Byd Elfed Davies (1919) a godwyd ym mhentrefan gwledig Salem, Trefeurig ger Aberystwyth. Mae'r llyfr yn rhoi disgrifiad byw o blentyndod Elfed yn Nhrefeurig, ei gyflogaeth yn Aberystwyth cyn y rhyfel a'i amser fel milwr ifanc yn Ymgyrch Gogledd Affrica.

Seir stori tad a mab, Elfed a Brian Davies, yìon yn ôl eu harddu'r henoi bach yng ngide Ceredigion, Salem a Phenrhyn-coch. Gofod iddo wedi byw yn union iawn: bu Elfed yn oed yn yr Aifft, Libya a allan yn oed yr Ail Ryfel Byd. Panosgi i i Salem ym 1945 roedd y lle a'i byd wedi newid yn gyfangwbl.

£ 9.95
Uchafswm maint sydd ar gael.