Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Sali Mali (2)

Disgrifiad
  • Rhifnod: SAIN DVD 106

Ymunwch a Sali Mali a’i ffrindiau Jac Do, Tomos Caradog a Jaci Soch yn eu hanturiaethau animeiddiedig o gwmpas y ty a’r goedwig. 14 o benodau llawn hwyl a sbri!

Penodau-

Diwrnod Glanhau

- Diwrnod Direidus

- Penblwydd Hapus Jac Do

- Mami Jac Do

- Un, Dau, Tri, Pedwar

- Llanast Wyau Pasg

- Madarch Mawr

- Y Ras Falwns

- Taffi Triog

- Blodau Hardd yn yr Ardd

- Yr Ymwelydd

- Canu'n Iach

- Y Tedi Newydd

- Gwersylla

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol