Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Sali Mali (3)

Disgrifiad
  • Rhifnod: DVD Sain 115

Dyma’ch cyfle i fwynhau 13 o raglenni o anuriaethau animeiddiedig Sali Mali a’i ffrindiau Jac Do, Tomos Caradog a Jaci Soch. Mwynhewch yr hwyl a sbri yn y goedwig a’r tŷ.

Y Penodau:
Cwymp y Dail
Cwlwm Clwngwm
Atishw
Chwarae yn yr Eira
Dail yr Hydref
Bw!
Eira Mawr
Diwrnod Gwyntog
Snap
Hwyl ar y Rhew
Gwneud Mygydau
Storm
Noswyl Nadolig

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol