Scrabble yn Gymraeg - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Scrabble yn Gymraeg - Siop y Pethe

Scrabble yn Gymraeg

£29.99

Cod Gwales: 8888047077

Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010

Cyhoeddwr: Leisure Trends, Brancaster

Fformat: Gêm

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

Fersiwn iaith Gymraeg o'r gêm Scrabble a werthwyd drwy Brydain yn gyntaf yn 1955; ceir 105 o deils pren, 4 rhesel bren, a bwrdd chwarae o ansawdd da. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym Medi 2005.

A Welsh-language version of the famous Scrabble game (first sold in Britain in 1955); the game includes 105 wooden tiles, 4 wooden racks, and a quality playing board. First published in September 2005.

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75