Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Bar Sebon Ffelt

Disgrifiad
Os hoffech gael lliw penodol o ffelt, rhowch wybod i ni yn y Nodiadau neu anfonwch e-bost atom ar post@siopypethe.cymru - mae pob lliw yn amodol ar argaeledd.

Dim gwlanen. Dim llanast. Exfoliation ysgafn yn unig! Exfoliator, lliain golchi a sebon gyda'i gilydd! Mae sebon ffeltiog yn para'n hirach na'r sebon arferol ac mae'r casin gwlân 100% nid yn unig yn gweithredu fel teclyn gwella, ond mae'n crebachu wrth ei ddefnyddio, gan gadw'r sebon yn ddeniadol i'r diwedd. 

I'w ddefnyddio: Gwlyb yn drylwyr, rhwbiwch yn dda a'i ddefnyddio'n uniongyrchol i'r croen. Rinsiwch a sychwch ar ddysgl sebon slotiedig.

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol