Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Seren Orau'r Sêr! / Super Duper Chi! Sophy Henn

Disgrifiad

ISBN: 9781849670968 Dyddiad Cyhoeddi Mai 2019
Cyhoeddwr: Rily, Caerffili
Addaswyd / Cyfieithwyd gan Ceri Wyn Jones.Fformat: Clawr Meddal, 280x212 mm, 32 tudalennau
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Disgrifiad
♥ Llyfr y Mis i Blant: Awst 2020 Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o'r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a'r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.<br><br> Welcome to Sara Mai's world, where cleaning elephant droppings appeals much more than going to school, and where it's far easier to deal with the behaviour of a South African bear than her peers in Year 5. Be ready to laugh and cry with Sara Mai as she shares the ups and downs of her life with you. Llyfr Plant y Mis: Gorffennaf 2019
Rydw i wedi adnabod chi ers i chi ddechrau. Rwyf wedi gweld rhywbeth neu ddau ... neu dri neu bedwar neu bump neu chwech! Yn wir, rydw i wedi gweld ychydig ... Weithiau rydych chi yma, weithiau rydych chi. Weithiau rydych chi rhwng eich gilydd! Mae'n anodd dweud beth sy'n eich gwneud chi, CHI.

Dwi wedi dy adnabod ers y ... cyntaf yn y byd. . Pwy ŵyr beth sy'n dy wneud di'n 'ti'? Pa ots? Fel hynny mae.
£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol