Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Sgôr (Nofel T)

Disgrifiad
Nofel i bobl ifanc yn eu harddegau am fachgen ifanc o Ogledd Cymru sy'n symud i Orllewin Cymru gyda'i deulu lle mae'n rhaid iddo wynebu amryw o anawsterau wrth iddo geisio cael ei dderbyn gan ei gyfoedion; mae'r nofel yn ganlyniad cydweithredu rhwng awdur profiadol a chwech o ddisgyblion Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2002. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2003.

Nofel i'r aregau am fachgen ifanc o ogledd Cymru mae a'n i i i Cym Cym gan gan anaw reachdaeth wrth iddo gaelu'r faigh faigh ei ni ganoedion; Gwaith yn union cyd-ddaaws yn awdures brofiadol a chanu o amgylcheddu Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi. Tystiolaethwyd yn linn yn 2002. En Feinnich Tir na n-Og 2003.
£3.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol