Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Shelter Me

Disgrifiad

ISBN: 9781912631223 (1912631229)
Dyddiad cyhoeddi 03 2020 Gorffennaf
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 368 tudalen
Iaith: Saesneg

Cyfrol ola'r drioleg sy'n cynnwys Gimme Shelter a Secret Shelter. Dyma ddiweddglo dramatig stori'r Swyddog Gwarchod Tystion Ros Gilet, a gafodd ei gosod dan reolau gwarchod ei hun yn dilyn digwyddiadau treisiol yn ei phlentyndod. Wrth i'r stori gyrraedd diweddglo gwaedlyd a gwirionedd am y gorffennol yn dod i'r amlwg, mae Ros yn ystyried un weithred olaf o ddial marwol.

Shelter Me completes the trilogy, following Gimme Shelter and Secret Shelter. The dramatic conclusion to the story of Witness Protection Officer Ros Gilet, herself put into witness protection after violent events in her childhood. As the story draws to its bloody end and the truth about the past emerges, Ros contemplates a final, deadly revenge.

£8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol