Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Siwtces Mam-gu - Mike Chruch

Disgrifiad

ISBN: 9781999597382 (1999597389)
Dyddiad Cyhoeddi: 10 Chwefror 2020
Cyhoeddwr: Petra Publishing
Darluniwyd gan Huw Aaron
Addasiad / Cyfieithwyd gan Anwen Cullinane, Jaci Evans.
Fformat: Clawr Meddal, 280x221 mm, 44 tudalen
Iaith: Cymraeg

Bydd y llyfr hwn yn agor siwtces yn llawn o syniadau. Ymunwch â Joe wrth iddo fynd ar daith i ddod o hyd i'w ddychymyg a chwrdd â'i fam-gu fendigedig sy'n darllen llyfrau, pobi cacennau ac yn taflu peli eira ar frig mynyddoedd!

This book will open a suitcase full of ideas. Join Joe as he goes on a journey to look for his imagination and meet his wonderful grandmother who reads books, bakes cakes and throws snowballs on mountain tops!

£6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol