Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Snap yn Gymraeg / Snap yn Gymraeg

Disgrifiad
Mae pob plentyn wrth ei fodd yn chwarae gemau cardiau traddodiadol. Wedi'i ddarlunio'n hyfryd gyda chymeriadau model Jo Litchfield wedi'u gwneud â llaw, mae'r cardiau'n cynnwys gwrthrychau bob dydd fel afalau a balŵns.

Mae pob cyhoeddus yn ei defnyddio. Ceir yma y ffordd gardiau Snap yn yr iaith Gymraeg, ac yn ynllun o o bob bob dydd, fel afalau a balŵns, tystiolaeth darlunio gan Jo Litchfield.
£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol