Sorela - Sorela

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2755
 • Label: Sain
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Tair chwaer o ardal Aberystwyth yw Sorela sef Lisa, Gwenno a Mari. Yn fam iddynt mae’r gantores gwerin adnabyddus, Linda Griffiths o Sir Drefaldwyn, roedd Linda hefyd yn aelod o’r grŵp Plethyn gyda’i brawd Roy Griffiths a John Gittins. Dechreuodd y tair canu harmoni gyda Linda mewn cyngherddau ac ar ei chryno-ddisgiau diweddar ond yn 90 penderfynodd y tair sefydlu Sorela ac ers hynny maent wedi diddanu cynulleidfaoedd ar draws Cymru a thu hwnt. Dyma gryno-ddisg unigol cyntaf Sorela, mae’n cynnwys cymysgedd o ganeuon gwreiddiol a thraddodiadol gyda bob trac yn acapella. Hefyd, mae Lisa wedi mentro i’r byd cyfansoddi am y tro cyntaf gan gyfansoddi neu gyd-gyfansoddi 50 cân ar Adar y Gwanwyn.
Camilla Gittins, merch yr artist Kathy Gittins sy’n gyfrifol am waith celf y cd. Mae Kathy Gittins yn gyfnither i Linda Griffiths, ac wedi creu gwaith celf i nifer o recordiau Linda. Roedd Sorela yn awyddus i barhau gyda’r traddodiad felly dyma ofyn i Camilla greu darn o waith yn arbennig ar gyfer y casgliad. Mae Camilla yn gweithio i Tommy Hillfiger yn Amsterdam.

Rhestr y Traciau

 1. Blode
 2. Heli
 3. Am Ba Hyd?
 4. Adar y Gwanwyn
 5. Fe Gerddaf Gyda Thi
 6. Hen Ferchetan
 7. Tra Bo Dau
 8. Nid Gofyn Pam
 9. Ar Lan y Môr
 10. Lleuad
 11. Tŷ ar y Mynydd
 12. Ni Allaf Wylo
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.