Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Stiwdio Mwclai - Clustdlysau Mini Stud

Disgrifiad
Disgrifiad
Cafodd y clustdlysau modern hyn eu gwneud â llaw yn fy Stiwdio Caerdydd ac fe'u gwnaed â chlai polymer - mae'r clai wedi'i rolio a'i dorri â llaw i greu clustdlysau datganiad unigryw a fydd yn ychwanegu pop o liw at unrhyw wisg.

Mae clustdlysau oddeutu 1.3 cm ar eu pwynt ehangaf.


Gwneir pyst clustogi o ddur llawfeddygol hypoalergenig, ac maent yn dod â chefnau rwber cyfforddus.

Gwneir pob pâr yn gyfan gwbl â llaw, felly gallai fod gwahaniaethau siâp neu batrwm bach, er y gwneir pob ymdrech i'w cadw'n unffurf.

Mae rhywfaint o hyblygrwydd yn y clai, ond peidiwch â phlygu gan y bydd hyn yn eu gwanhau a gallai arwain at dorri.

£7.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol