Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Stiwdio Mwclai - Clustdlysau Cylch Clai Polymer

Disgrifiad
Clustdlysau Cylchoedd Datganiad ar gael yn y lliwiau brith hyn:

Peaches a Cream

Ar gael yn y maent:

Maxi: Tua 50 mm

Cafodd y clustdlysau modern hyn eu gwneud â llaw yn fy Stiwdio Caerdydd ac fe'u gwnaed â chlai polymer - mae'r clai wedi'i rolio â llaw, ei bobi a'i ymgynnull i greu clustdlysau datganiad unigryw a fydd yn ychwanegu pop o liw at unrhyw wisg.

Gwneir pyst clustogi o ddur llawfeddygol hypoalergenig, ac maent yn dod â chefnau rwber cyfforddus.

Gwneir pob pâr yn gyfan gwbl â llaw, felly gallai fod gwahaniaethau siâp neu batrwm bach, er y gwneir pob ymdrech i'w cadw'n unffurf.

Mae rhywfaint o hyblygrwydd yn y clai, ond peidiwch â phlygu gan y bydd hyn yn eu gwanhau a gallai arwain at dorri.
£20.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol