Story of Montgomery, The

Disgrifiad

ISBN: 9781906663520

Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2011
Cyhoeddwr: Ann & John Welton, Trefaldwyn

Fformat: Clawr Caled

Iaith: Saesneg

Casgliad hynod ddifyr o ffotograffau, memorabilia a mapiau gyda thestun llawn gwybodaeth yn cofnodi amryfal agweddau ar hanes tref Trefaldwyn a'i thrigolion ym meysydd busnes a masnach, amaethyddiaeth a diwydiant, crefydd ac addysg, a gweithgareddau hamdden a diwylliannol.

A fascinating collection of black-and-white photographs, memorabilia and maps with an informative text recording various aspects of the history of Montgomery town and its inhabitants in the fields of business and commerce, agriculture and industry, religion and education, and cultural and leisure activities.

£ 17.95
Uchafswm maint sydd ar gael.