Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Super blewog, Prins Seeiso, Miss Siberia - A Fi

Disgrifiad
Hunangofiant ffigwr o bwys nad yw'n ofni dweud ei ddweud. Mae Carl Clowes yn adnabyddus yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei frwydrau dros yr iaith ac yn sylfaenydd Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.

The autobiography of the outspoken Carl Clowes, a local, national and international figure, well known for his contribution to Welsh language campaigns and as a founder of the Welsh language centre at Nant Gwrtheyrn.
£12.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol