Cyfres Syniad Da: Bara o Ben Draw'r Byd - Stori Becws Islyn

Disgrifiad
Hanes Geraint a Gillian Jones, dau a ddewisodd aros yn eu bro enedigol ym mhen draw Llŷn gan sicrhau bywoliaeth iddynt eu hunain ac eraill, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

The story of Geraint and Gillian Jones who chose to stay in the Pen Llŷn area and secured a livelihood for themselves and others through the Welsh language.
£ 5.00
Uchafswm maint sydd ar gael.