Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Fflach Doniol: Tad-Cu yn Mynd ar Dramp

Disgrifiad
Un diwrnod, mae Tad-cu (Taid) yn penderfynu pacio ei fagiau ac yn mynd ar daith anturus, gan fynd i mewn i ychydig o sgrapiau wrth iddo gwrdd â bwgan brain, beiciwr a tharw ffyrnig. Ond nid yw hyn yn atal Tad-cu, ac mae ei ddihangfeydd yn sicr o wneud i'r darllenydd wenu!

Un bore, mae Tad-cu yn torri codi ei bac a mynd ar dramp. Daw pob math o helbulon ar ei Draw - bwgan brain carpiog, beiciwr blin, tarw ffyrnig ... ond does dim yn ach Tad-cu, a fydd ei newydd yn sicr o godi gwên!
£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol