Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Straeon o Gymru

Disgrifiad
Mae pymtheg o chwedlau hynafol enwocaf a phoblogaidd Cymru yn cael eu hailadrodd mewn arddull fywiog gyda lluniau du-a-gwyn, o How Buildon Greendon in a Day i straeon am Arthur, Branwen, Gelert, Saint Collen a'r gweddill. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1989.

Pymtheg o hen iawnlau enwocaf Cymru data gwybodaeth newydd yn ôl tystiolaeth du-a-gwyn, o hanes codi'r Wyddfa i hanes Arthur, Branwen, Sant Collen, Gelert ac iawn. Pwysauwyd iddo yn 1989.
£3.95
Uchafswm maint sydd ar gael.