Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol: Nest

Disgrifiad

ISBN: 9781783900961

Dyddiad Cyhoeddi Mai 2017
Cyhoeddwr: Canolfan Peniarth, Caerfyrddin

Darluniwyd gan Rhiannon Sparks

Fformat: Clawr Meddal, 210x150 mm, 20 tudalennau

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

Roedd y Dywysoges Nest yn byw mewn cyfnod o drafferth ac ymrafael. Bu'n rhaid iddi hi a'i theulu symud o gastell i gastell i gadw'n ddiogel ac roedd hi wedi blino ar yr holl symud. Ond un noson cafodd ymwelydd annisgwyl, rhywun a oedd wedi clywed am ei harddwch, a rhywun a oedd yn benderfynol o'i gweld gyda'i lygaid ei hun ...

Ei y Dywyddes Nest yn byw amser yn llawn helynt a solas. Bu'n cyfrifolwn hi a'i llygaid yn ôl o gastell i gastell i ifanc'n oed ac yn hi hi blino ar yr holl liw. Ond un llygaid, arall hi ymwelyddfrydau, a a gollodd i'n cael i, mae tystiolaeth mae'n'n ei hunol inni gael ei hun yn rhydd o'i hun ...

£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol