Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Telynores Maldwyn - Bideo a Gwaith Nansi Richards 1888-1979

Disgrifiad
Cofiant i'r delynores Nansi Richards, Telynores Maldwyn (1888-1979), yn manylu ar ei magwraeth wledig, ei hastudiaethau yn Ysgol Gerdd y Guildhall, Llundain, a'i hamser yn gweithio yn America, gan sôn yn benodol am ei chyfraniad cyfoethog i eisteddfod Cymru a'r cae'r delyn driphlyg.

Bywgraffiad y delynores Nansi Richards (1888-1979), yn manylu ar ei magwraeth wledig, ei hastud gwasanaeth yng Ngholeg Cerdd y Guildhall, oed, a'ichannod yn ei yn yr Amerig, y ffordd arall y mae gostraniad i i eisteddfodau Cymru a maes y delyn deires.
£8.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol