Y Wal Gydrannol - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Y Wal Gydrannol - Siop y Pethe

The Party Wall

£8.99

ISBN: 9781912905157 (1912905159)
Dyddiad cyhoeddi 17 Medi 2020
Cyhoeddwr: Honno, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 198x129mm, 346 tudalen
Iaith: Saesneg

♥ Llyfr y Mis i Blant: Awst 2020 Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o'r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a'r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.<br><br> Welcome to Sara Mai's world, where cleaning elephant droppings appeals much more than going to school, and where it's far easier to deal with the behaviour of a South African bear than her peers in Year 5. Be ready to laugh and cry with Sara Mai as she shares the ups and downs of her life with you. Llyfr Saesneg y Mis: Hydref 2020
Mae Mark yn byw drws nesaf i Freya, a phan fo gŵr Freya yn marw, penderfyna Mark y bydd yn ei hachub, gan gynllunio ei gamau tuag at sefydlu dyfodol paradwysaidd iddynt ill dau. Cymer gryn amser i Freya - sy'n boddi mewn môr o alar - sylweddoli nad yw cydymdeimlad Mark mor ddidwyll ag yr ymddengys.

Mark lives next door to Freya. When her husband dies tragically, he determines to be her saviour. As he lies in bed at night, listening to her movements the other side of the wall, he plots his movements towards an idyllic future. Freya - lost in a sea of grief - only slowly begins to realise that Mark's motives may not be quite as compassionate as they seem...
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75