Y Cwilt - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Y Cwilt - Siop y Pethe

The Quilt

£5.99

ISBN: 9781784618087 
Dyddiad cyhoeddi Mehefin 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
I
Stori a Darluniau gan Valériane Leblond
Fformat: Clawr caled, 230x230 mm, 32 tudalen
Iaith: Saesneg

Llyfr lluniau i blant 4–8 oed gan y darlunydd 'Little Honey Bee', 'Wales on the Map' a 'Four Branches of the Mabinogi'. Stori wedi'i darlunio'n hyfryd am allfudo a hiraeth. Tua 1900, mae teulu'n gadael Cymru i chwilio am fywyd gwell yn UDA, lle mae eu cwilt cartref yn gysur mawr.


Mae'r teulu bach yn gadael Cymru ac yn mynd i chwilio am fywyd gwell yn America bell. Dyma'r gyfrol gyntaf i Valériane sgwennu'r stori a chreu'r lluniau. Wedi'i gyhoeddi yn Gymraeg hefyd:  https://siopypethe.cymru/products/y-cwilt-valeriane-leblond

Bywgraffiad Awdur:
Ni ellir amau ​​talent ac apêl Valériane Leblond fel darlunydd - mae llyfrau a ddarluniwyd ganddi ar y rhestr fer neu wedi ennill gwobr llyfr plant fawreddog Tir na n-Og bob blwyddyn er 2015. Yn arlunydd Ffrengig a fagwyd yn Angers, mae hi bellach yn byw mewn hen ffermdy ger Aberystwyth gyda'i thri mab, sawl cath a gormod o ieir. Dyma ei llyfr cyntaf fel awdur.
Gwybodaeth Bellach:
Mae merch fach yn byw gyda'i rhieni ar fferm ger yr arfordir, tua throad yr ugeinfed ganrif. Mae'r amseroedd yn galed ac mae'r teulu'n penderfynu ymfudo i America, gan godi'r pris trwy werthu eu holl eiddo heblaw am gwilt du a choch wedi'i wneud â llaw yn gariadus gan y fam. Mae'r ferch fach yn teimlo'n hiraethus ac yn drist ar brydiau, ond mae'r atgofion a'r cariad sydd yn y cwilt yn ei helpu i oresgyn hyn ac addasu i'w bywyd newydd. Mae'r llyfr yn cynnig neges o obaith sy'n sicr o daro tant gyda llawer o ddarllenwyr sy'n oedolion: pan fydd pethau'n edrych yn llwm, cofiwch y bydd amseroedd hapus yn dychwelyd.


  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75