Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Toby Gentle and the Winter Assassin

Disgrifiad

Nofel ddirgelwch wedi'i gosod ar Noswyl Nadolig. Yn dilyn dadleniad syfrdanol ar y noson honno, mae Toby Gentle, a lysenwir yn Strange oherwydd ei lygaid gwyrddlas anarferol, yn gorfod gwneud penderfyniad a fydd yn newid ei fywyd am byth. Ai hwn fydd ei unig gyfle i'w achub ei hun a'i deulu?

A mysterious visitor with a thirteenth birthday gift is just the first in a series of extraordinary events for the boy nicknamed Strange on account of his peculiar turquoise eyes. Then, on Christmas Eve, a shocking revelation and a summons to Silverbells Academy means a life-changing decision for Toby Gentle.

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol