Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Tomos a'i Ffrindiau: Tobi

Disgrifiad

ISBN: 9781904357155

Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Rily, Hengoed

Darluniwyd gan Robin Davies, Jerry Smith

Addaswyd / Cyfieithwyd gan Elin Meek.

Addas ar gyfer oedran 0-7 neu Gyfnod Allweddol 1

Fformat: Clawr Meddal, 137x150 mm, 34 tudalennau

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

Stori wedi'i seilio ar gyfres Tomos y Tanc. Dyma stori amd Tobi. Mae Tobi'n dwlu ar bobl, ond roedd pawb yn meddwl ei fod e'n rhy hen ffasiwn. Aeth i deimlo'n drist iawn, hyd nes un diwrnod, daeth rhywun i'w achub ...

This is a story about Toby the Tram Engine. Toby loved people, but everyone thought he was too old-fashioned. He felt very sad, until one day someone came to his rescue ...

£2.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol