Trebor Edwards - Trebor ar ei Orau / Trebor at His Best

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2377
  • Label: Sain
  • Genre: Gwrando'n Hawdd
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Ynghanol y 70au, daeth dwy record EP i sylw’r cyhoedd yng Nghymru ar label Ty ar y Graig”, y label a sefydlwyd gan Harri Parri a Gareth Maelor cyn ei throsglwyddo i gwmni SAIN. Roedd yr ymateb i’r ddwy record hynny yn syfrdanol, a chymerodd y werin Gymraeg at lais di-ymdrech y ffermwr o Fetws Gwerful Goch ar unwaith. Cam naturiol wedyn oedd cyhoeddi’r record hir gyntaf (“Dyma fy Nghân”), ar label SAIN yn XNUMX, a bu honno hefyd yn llwyddiant ysgubol. Fe’i dilynwyd gan gyfres o recordiau hir trwy gydol yr XNUMXau a’r XNUMXau: “Cân y Bugail” (XNUMX), “Un Dydd ar y Tro” (XNUMX) – yr LP Gymraeg a werthodd fwy na’r un arall erioed , “Ychydig Hedd” (XNUMX), “Gwelaf dy Wên” (XNUMX), “Diolch” (XNUMX), “Edrych Ymlaen” (XNUMX), “Ceidwad Byd” (XNUMX), a “Ffefrynnau Newydd” (XNUMX). . .
.
Yn ychwanegol at y rhain, cyhoeddwyd dau gasgliad Saesneg a gyfunwyd ar un CD “The Very Best of Trebor Edwards” yn 1997, a chasgliad o’i oreuon Cymraeg, “Goreuon Trebor” yn 1988. . .

Parhaodd Trebor i ganu mewn cyngherddau, ac ar deledu, led-led Cymru a thu hwnt hyd heddiw, ac y mae wrthi ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer albym newydd i’w chyhoeddi yn 2008, y flwyddyn y bydd yn Llywydd Anrhydeddus y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Yn y cyfamser, mae’n fraint cael cyflwyno’r ail gasgliad o’i oreuon, wedi eu dethol o’r recordiau a gyhoeddwyd rhwng 40 ac XNUMX, gan wybod y bydd croeso mawr iddo. Mae hwn hefyd yn gyfle inni fynegi, ar eich rhan chi i gyd, ein diolch diffuant i Trebor am ei gyfraniad aruthrol i ddiwylliant Cymru am yn agos i ddeugain mlynedd.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.