Triawd - Triawd

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2709
 • Label: Sain
 • Genre: Clasurol
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2014

. Mae’n annheg cyplysu triawd ifanc mor gynnar yn eu gyrfa ag un o enwau mwyaf y llwyfan Cymraeg, ond gan fod Annette hefyd yn gyfeilydd i neb llai na Hogia’r Wyddfa nid yw’n anodd gwneud y cyswllt. Gwreiddiau’n ddwfn yn Eryri, tri llais yn asio’n wych, a hoffter o ganu ac o ddiddanu yn amlwg ymhob nodyn, mae’r olyniaeth yn naturiol. Ond rhaid i’r triawd newydd yma wneud ei farc ei hun, a rŵan, gwta flwyddyn ar ôl eu cyngerdd cyntaf , dyma Bedwyr, Emyr a Steffan yn cyflwyno’u casgliad cyntaf o ganeuon fel y gellwch farnu drosoch eich hunain. .Mae’r dewis o ganeuon ar y ddisg yma yn dangos yn eglur beth yw blaenoriaethau, a beth yw cryfderau TRIO. Caneuon ydyn nhw gydag alawon cryf, a chaneuon y mae cantorion yn mwynhau eu canu, a chaneuon sy’n benthyg eu hunain i ganu mewn cynghanedd lleisiol. A chaneuon sy’n dod o sawl cyfeiriad gwahanol, o emynau Cymraeg i glasuron pop Saesneg, caneuon o’r sioeau cerdd, a rhai o glasuron diweddar y llwyfan poblogaidd Cymraeg. A gwych yw cyfuno lleisiau Bedwyr, Emyr a Steffan gydag un arall o draddodiadau hyfyw ardal Deiniolen, sef y Seindorf Arian enwog. Mae gan Steffan hefyd gysylltiad gyda Deiniolen, gan fod ei nain, Elizabeth Ann Owen, wedi ei magu yn y pentref.
Rwy’n siŵr y cewch fwynhad mawr o wrando ar gyfoeth hyfryd y casgliad hwn, ac y cytunwch fod yna flas llawer mwy arno. ..
. ..

Rhestr y Traciau

 1. Lle'r Wyt Ti
 2. Always There
 3. Dros Gymru'n Gwlad
 4. Hen Ŵr ar Bont y Bala
 5. The Voyage
 6. Angor
 7. Pan Fwyf yn Teimlo'n Unig Lawer Awr
 8. Un Eiliad Mewn Oes
 9. Rwy'n dy Weld yn Sefyll
 10. Anfonaf Angel
 11. Wind Beneath my Wings
 12. Angel Duw
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.