Artistiaid Amrywiol - Caneuon Robat Arwyn

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2669
  • Label: Sain
  • Genre: Corawl
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Mae cyfraniad Dyffryn Nantlle i fyd y gân yng Nghymru yn aruthrol; pe na baem yn mynd ymhellach i’r gorffennol na’r Brodyr Francis, gellir yn hawdd enwi rhes ddi-ddor o gantorion a chorau sydd wedi’n diddanu gyda’u doniau, a hynny mewn sawl maes cerddorol. Ac nid sôn yr ydym yn unig nac yn bennaf am ddiwylliant cartrefol a gwerinol y filltir sgwâr, ond sôn am ddoniau sydd wedi goleuo ffurfafen y byd cerddorol rhyngwladol. A’r un yw’r llinyn aur sy’n rhedeg drwy’r ddau – y lleol a’r byd-eang. Yn sefyll allan fel cyfansoddwr yn y cwmni godidog hwn mae Robat Arwyn, y gŵr dirodres a diymhongar o Dal-y-sarn a gyfansoddodd ganeuon sydd bellach yn rhan annatod o raglen unawdwyr, partïon a chorau ledled Cymru a thu hwnt. Anaml iawn y cynhelir cyngerdd o unrhyw fath bellach heb o leiaf un o ganeuon Robat Arwyn, ac y mae’r un peth yn wir am raglenni radio a theledu.
Daeth i’r amlwg gyntaf fel aelod o’r triawd Trisgell, fel canwr ac fel cyfansoddwr, ac yno y gosodwyd y sylfeini ar gyfer gyrfa’r cerddor sydd wedi ei diwnio i glust y werin. Dro ar ôl tro, llwyddodd i greu caneuon sy’n mynnu cydio yn y dychymyg a glynu yn y cof, ac yn hyn o beth cafodd gymorth nifer o feirdd sy’n medru llunio geiriau arbennig iawn i gyd-fynd â‘i gerddoriaeth. Yn wir, mae’r bartneriaeth rhyngddo â Robin Llwyd ab Owain yn sicr o fod yn un o bartneriaethau mawr byd y gân yng Nghymru, ond gwelir yn y casgliad hwn fel y mae nifer o feirdd, yn ogystal â Robat Arwyn ei hun, wedi priodi’r gair gyda’r gerddoriaeth yn llwyddiannus.
Braint yw cael cyflwyno’r casgliad hwn gan rai o artistiaid gorau Cymru, yn unigolion a chorau o bob math a maint, sy’n talu teyrnged drwy eu canu i’r cyfansoddwr, cyfeilydd, trefnydd ac arweinydd Robat Arwyn.

£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.