Artistiaid Amrywiol - Caneuon Robat Arwyn - Ffydd Gobaith Cariad

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2728
 • Label: Sain
 • Genre: Gwrando'n Hawdd
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Casgliad cyntaf caneuon Robat Arwyn oedd un o recordiadau mwyaf llwyddiannus y degawd diwethaf, a bu galw mawr am ail gasgliad. Ond oedd yna ddigon o ganeuon i wneud un arall? Mae’r ateb i’w glywed yma – oedd, digon a mwy! Yn wir, o gywain drwy recordiau diweddar, testun syndod yw mor eang yw apêl a phoblogrwydd cyfansoddiadau’r cyfansoddwr o Ruthun a fagwyd yn Nyffryn Nantlle. Ac o wrando ar y casgliad newydd rhyfeddol hwn, daw dau reswm dros boblogrwydd caneuon Robat Arwyn i’r amlwg. Y rheswm cyntaf yw fod ei ganeuon yn apelio at unawdwyr, at ddeuawdau, at bartïon o bob math, ac at gorau mawr a bach, yn ogystal ag at offerynwyr, ac ar y casgliad hwn cawn glywed rhai o berfformwyr amlycaf Cymru, o Bryn Terfel a Chôr Seiriol i’r triawd yr oedd Arwyn ei hun yn aelod ohono, Trisgell. A’r ail reswm yw ei fod yn cyd-gyfansoddi gyda rhai o awduron geiriau gorau ein cyfnod; mae’r bartneriaeth gynhyrchiol rhwng Arwyn a Robin Llwyd ab Owain yn amlwg eto yn y casgliad hwn, ac hefyd y bartneriaethrhyngddo â’r bartneriaeth arall honno a fu’n ysbrydoliaeth i sioeau Theatr Maldwyn a Meirion, Penri Roberts a’r diweddar Derec Williams. Yma hefyd fe glywn eiriau gan awduron sydd eisoes wedi amlygu eu hunain fel awduron nifer o’n clasuron poblogaidd diweddar: Eifion Lloyd Jones, Eleri Richards ac Enid Jones, heb anghofio’r cyfansoddwr ei hun, a bardd o safon John Morris-Jones. Alawon cofiadwy, perfformwyr disglair, ac hefyd un o’r elfennau prin hynny sy’n nodweddu gwaith pob gwir artist, sef didwylledd. Mwynhewch wledd arall o waith Robat Arwyn. Dafydd Iwan, Ebrill XNUMX.

Rhestr y Traciau

 1. Byw Fyddi Nant Gwrtheyrn - Aelwyd Bro Gwerfyl
 2. Talwyd - Trisgell
 3. Dim Ond Meirch y Môr - Nia Clwyd gyda/with Bois y Castell
 4. Seren y Gogledd - Bryn Terfel
 5. Braint - Haf Wyn gyda/with Côr Seiriol
 6. Ffydd Gobaith Cariad - Côr Aelwyd Llangwm
 7. Un Enaid Bach - Piantel
 8. Y Freuddwyd Fawr - Huw Llywelyn gyda/with Côr Rhuthun
 9. Hen Gymraes - Leah Owen
 10. Dallt y Gêm - Geraint Roberts gyda/with Cwmni Theatr Meirion
 11. Mae'r Gân yn Ein Huno - Rhys Meirion a Fflur Wyn
 12. Er Mwyn Yfory - Arfon Williams & Siwan Llynor gyda/with Cwmni Theatr Meirion
 13. Wrth Aros am Fy Haul - Llion Wyn gyda/with Côr Penyberth
 14. Derwen dy Gariad - Rosalind a Myrddin
 15. Adre Nôl - Côr Teulu Caeronwy
 16. Gwell Byd a Ddaw - Trisgell
 17. 'Rhedwch Fath â Ni - Cwmni Theatr Meirion
 18. Gyda Thi - Mari Wyn Williams a Huw Llywelyn
 19. Gogoniant a Nerth - John Ifor Jones gyda/with Côr Rhuthun
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.