Artistiaid Amrywiol - Doniau'r Ynys

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2764
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

XNUMX yw blwyddyn y chwedlau, a lle gwell i gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru nag ar Ynys Môn – ynys chwedlonol sy’n llawn straeon a hanes am seintiau, tywysogion, beirdd a derwyddon, ac sydd hefyd â thraddodiad hir o ganu, cyfansoddi a pherfformio. Yn wir, go brin fod unrhyw ran arall o Gymru wedi cyfrannu mwy nag Ynys Môn i’r byd adloniant Cymraeg. Gorchwyl pleserus oedd gwrando ar yr holl ddeunydd yn archif Sain gan artistiaid o Fôn ond tasg enfawr oedd dethol a dewis yr artistiaid hynny ac nid ydy wedi bod yn bosibl i gynnwys pawb oedd a hawl i fod ar y casgliad CD dwbl hwn – mi fyddai’n ddigon hawdd ymestyn y casgliad i hanner dwsin o ddisgiau! Yn ogystal â’r deunydd yn yr archif roeddem yn awyddus i gynnwys artistiaid ifanc, rhai ar ddechrau eu gyrfa, eraill yn canu mewn corau neu grwpiau yn eu hamser hamdden, er mwyn adlewyrchu’r bwrlwm cerddorol sydd yn bodoli ar Ynys Môn. Yn sicr ddigon, mae’r ynys yn dal i gynhyrchu ton ar ôl ton o dalentau newydd disglair, a gobeithiwn y bydd yr amrywiaeth rhyfeddol a glywir yn y casgliad hwn yn apelio at bawb: yn gerddoriaeth glasurol, pop, gwerin a cherdd dant ac offerynnol, gan unawdwyr, deuawdau, corau a phartion – ac ambell i syrpreis!

Rhestr y Traciau

 1. Hogan o Fôn - Leah Owen
 2. Gwynfyd - Steffan Lloyd Owen
 3. Y Cobler Du Bach - Aelwyd yr Ynys
 4. Rhy Hwyr - Mojo
 5. Sgwenna dy Stori - Elin Fflur
 6. Yr Ornest - Gwyn Hughes Jones
 7. Y Bore Glas - Iwan Llewelyn Jones
 8. Happy We Are All - Lleisiau'r Frogwy
 9. Dim Ond Un - Cordia
 10. Salm 23 - Côr Adlais
 11. Mai - Llio Evans
 12. Nerth y Gân - Rhys Meilyr
 13. Cyntaf Dydd o Fai - Pererin
 14. Cân - Sioned a Cathrin
 15. Fy Mhennaf Ffrind - Hogia Bryngwran
 16. Ar Lan y Môr - Lucy Kelly
 17. Cana dy Gân - Daf a Lisa
 18. Amser Maith yn Ôl - Tudur Huws Jones
 19. Heriwn, Wynebwn y Wawr - Côr y Traeth
 20. Hiwmor Charles - Charles Williams
 21. Caffi Gaerwen - Tony ac Aloma
 22. O'r Fan Acw - Margaret Williams
 23. Rhosyn yr Iôr - Côr Ieuenctid Môn
 24. Dafydd y Garreg Wen - Meilir Jones
 25. Yn Dy Gwmni Di - Gwen Elin
 26. Gwenno Penygelli - Moniars
 27. Beth Bynnag Ddaw - Brenda Edwards
 28. Eiliad Dragwyddol - Sharon Evans gyda/with Chôr y Traeth
 29. Ave Maria - Aled Jones
 30. Yr Anthem Geltaidd - Hogia Llanbobman
 31. Merch y Melinydd - Marian Roberts
 32. Gafael yn fy Llaw - Wil Tân a Karen (Môn Heli)
 33. Brith Atgofion - Nathan Williams
 34. Dangos i Mi - Meinir Gwilym
 35. Cyffur Cariad - Carlotta
 36. Zimba Zamba - Dewi Ellis Jones a Band Biwmares
 37. Dwy Bont - Broc Môr
 38. Pont y Borth - Côr Meibion ​​y Foel
 39. Molawd Môn - Rhianedd Môn
 40. O Gymru - Hogia'r Ddwylan
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.