Artistiaid Amrywiol - Ffrindiau Ryan

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2634
  • Label: Sain
  • Genre: Compilation
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2010

Casgliad arbennig o ganeuon Ryan Davies a nifer o’r artistiaid blaenllaw a fu’n rhannu llwyfannau Cymru gydag ef.

Cyflwyniad gan Dafydd Iwan: Roedd Ryan Davies yn athrylith arbennig iawn, a’r artist cyntaf i gael ei benodi fel perfformiwr Cymraeg proffesiynol ar deledu yng Nghymru. Ei gryfder oedd ei allu i apelio at gynulleidfaoedd yn y ddwy iaith, a hynny fel canwr a digrifwr, ac fel actor amryddawn. Roedd hefyd yn gyfansoddwr medrus, ac yn cyfeilio iddo’i hun ar biano a thelyn. Cyn ei farw disymwth yn XNUMX yn Nhalaith Efrog Newydd yn ddim ond XNUMX oed, rhannodd y llwyfan gyda llu o gantorion eraill, gan gynnwys ei gydymaith agos Ronnie Williams, a hynny’n aml yng nghlwb y “Double Diamond” yng Nghaerffili.

Mae llawer o’r artistiaid hynny a fu’n perfformio gyda Ryan i’w clywed ar y CD hon, sy’n dangos ehangder y talentau oedd ar gael yng Nghymru yn 1977au a 40au’r ugenifed ganrif. Bydd y casgliad hwn yn siwr o ail-greu awyrgylch un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous yn hanes adloniant ysgafn yng Nghymru.

Diolch i weddw Ryan, Irene Ryan-Davies, a’r plant Arwyn a Bethan, am eu cyd-weithrediad parod iawn wrth roi’r casgliad hwn at ei gilydd.

£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.