Artistiaid Amrywiol - Hon

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2668
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2014

Gwelwyd cyfle gwych i greu casgliad o ganeuon dan y teitl ‘Hon’ gan bod cymaint o ferched yng Nghymru erbyn hyn mor amlwg yn y sîn roc/pop/gwerin Cymraeg. Yn wir, efallai mai cyfraniad y merched yw prif nodwedd canu Cymraeg cyfoes, a braf yw gweld mwy a mwy ohonyn nhw yn cyfansoddi caneuon eu hunain ac yn cael ymateb mor frwd gan y cyhoedd. Yn ogystal â chynnwys deunydd diweddar gan rai fel Georgia Ruth, Lleuwen Steffan a Fflur Dafydd, rydym hefyd wedi cynnwys clasuron gan Siân James, Caryl Parry Jones, Linda Griffiths a Heather Jones, a chyflwyno hefyd gantoresau llai adnabyddus sy’n sicr o wneud eu marc yn y dyfodol.
Ychwanegwch at y rhain dalentau disglair Elin Fflur, Calan, Meinir Gwilym, Gwyneth Glyn a Gwenan Gibbard, ac fe welwch fod yma gasgliad at ddant pawb!

Rhestr y Traciau

 1. Lleuwen Steffan - Bore Sadwrn
 2. Elin Fflur - Tybed Lle Mae Hi Heno
 3. Calan - Y Gwydr Glas
 4. Caryl Parry Jones - Adre
 5. Gwyneth Glyn - Angeline
 6. Lowri Evans - Aros am y Tren
 7. Gemma Markham - Y Caeau Aur
 8. Siân James - Y Wasgod
 9. Linda Griffiths - Gwybod bod 'na 'fory
 10. Fflur Dafydd - Rhoces
 11. Georgia Ruth - Hallt
 12. Meinir Gwilym - Haf
 13. Gwenan Gibbard - Glan Môr Heli
 14. Lois Eifion - Cain
 15. Sarah Louise - Tir Na-Nog
 16. Heather Jones - Y Galon Hon
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.