Artistiaid Amrywiol - Hwyl y Gân / Wales in Song

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2354
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2002

Cagliad amrywiol o rai o draciau Cymraeg gorau’r XNUMXau, yn cynnwys yr hen a’r newydd.

Casgliad yw hwn o’r caneuon arbennig hynny sy’n hawdd gwrando arnyn nhw, ac eto sy’n cyfleu sawl agwedd ar fywyd Cymru heddiw a ddoe. Mae yma hen ffefrynnau fel ‘Calon Lan’ a ‘Sosban Fach’ a ‘Cymru Fach’ a chaneuon cyfoes fel ‘Torra dy lwybr dy hun’ a ‘Talu’r pris yn llawn’, caenuon gwerin traddodiadol fel ‘ Mil harddach wyt’ ac addasiadau o ganeuon pop megis ‘Dawnsio dawns y goedwig’. Cewch gyd-ganu gyda ‘Milgi, milgi’ a ‘Gafael yn fy llaw’, a dawnsio i gyfeiliant offerynnau byrlymus Ar Log. Ac i goroni’r cwbl, C�r Meibion Llanelli yn cynhyrfu’ gwaed gyda’r Anthem Genedlaethol.

Os oes digeryn o waed Cymreig yn eich gwythiennau, bydd y casgliad hwn yn sicr o’i ddarganfod!

Rhestr y Traciau

 1. Torra dy Lwybr dy Hun - Côr Seiriol
 2. Gafael yn fy Llaw - John ac Alun
 3. Talu'r Pris yn Llawn - Côr Ysgol Gyfun Ystalyfera
 4. Cymru Fach - Elen Môn Wayne
 5. Gorsaf y Gof / Rachel Dafydd Ifan - Ar Log
 6. ABC 123 - Meibion ​​Llywarch
 7. Dawnsio Dawns y Goedwig - Côr Rhuthun a'r Cylch
 8. Pren Llawr Mawr - Iona ac Andy
 9. Meirch y Môr - Côr Merched Edeyrnion
 10. Mil Harddach Wyt - Tudur Morgan
 11. Cwsg Osian - Cwlwm
 12. Kara, Kara - Timothy Evans
 13. Pan Ddaw Yfory / Caer Arianrhod / Chwarae'n Troi'n Chwerw - Annette Bryn Parri
 14. Milgi, Milgi - Bois y Felin
 15. Dy Garu Di o Bell - John Eifion
 16. Calon Lân - Côr Meibion ​​Llanelli
 17. Ysbryd Rebeca - Tecwyn Ifan
 18. Sosban Fach - Côr Meibion ​​Caernarfon
 19. Pam Fod Eira'n Wyn - Dafydd Iwan
 20. Hen Wlad fy Nhadau - Côr Meibion ​​Llanelli
£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.