Artistiaid Amrywiol - Llechi - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Artistiaid Amrywiol - Llechi - Siop y Pethe

Artistiaid Amrywiol - Llechi

£9.99
 • Rhifnod: Sain SCD2756
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Prif ardal chwareli llechi Cymru yw’r un sydd yn sir bresennol Gwynedd, wedi ei ganoli ar drefi a chymoedd Blaenau Ffestiniog, Llanberis, Bethesda, Dyffryn Nantlle yn y gogledd, a Chorris, Aberllefenni a Bryn Eglwys yn ne’r sir. Erbyn hyn, er ei fod yn dal i fodoli, mae’r diwydiant wedi crebachu, a llawer o’r chwareli wedi cau. Ond mae traddodiad a diwylliant ardal y chwareli llechi yn dal i ffynnu, a’r boblogaeth leol yn ymhyfrydu yn yr hanes, ac yn arddangos y cyfuniad rhyfeddol o wytnwch a hwyl sydd mor nodweddiadol o’r ardaloedd hyn. A’r elfen arall na ellir ei hosgoi yw cysylltiad y broydd llechi â chanu a cherddoriaeth. Mae traddodiad y corau, y bandiau pres a chanu poblogaidd yn parhau mor fyw ag erioed, ac y mae cyfraniad dyffrynnoedd y llechi i ganu poblogaidd yn ystod y ganrif a aeth heibio yn destun rhyfeddod. O gyfnod y Brodyr Ffransis drwodd i Brython Shag, mae’r hanes yn gyforiog o dalent, gan gynnwys rhai o enwau mawr y byd pop Cymraeg: Hogia’r Wyddfa, Hogia Llandegai, Celt ac Anweledig. Ac yn gwau drwy’r cyfan mae cryfder cymeriad a’r ddawn i chwerthin yn wyneb caledi yn disgleirio, ac fel y gwelir o’r casgliad hwn, daw geiriau nifer o’r caneuon gan feirdd enwog sy’n hannu o fro’r llechi eu hunain.
Dafydd Iwan, Gorffennaf 2016

Rhestr y Traciau

 1.   Strydoedd Bethesda - Hogia'r Bonc
 2.   Gweithio ar Wyneb y Graig - Geraint Jarman
 3.   Dyffryn Ogwen - Hogia Llandegai
 4.   Un Nos Ola 'Leuad - Endaf Emlyn
 5.   Cerdd yr Hen Chwarelwr - Hogia'r Wyddfa
 6.   Graffiti Cymraeg - Anweledig
 7.   Moliannwn - Gwerinos
 8.   Cân y Ddwy Chwarel - Dafydd Iwan
 9.   Cerdded Hyd y Llethrau - Lleisiau Mignedd
 10.   Cwmorthin - Mim Twm Llai
 11.   Rheilffordd Tal-y-Llyn - Ryan Davies
 12.   Quarry (Man's Arms) - Sobin a'r Smaeliaid
 13.   Llongau Caernarfon - Chris Jones
 14.   Chwarelwr - John ac Alun
 15.   Chwarel Dinorwig - Hogia'r Wyddfa
 16.   Tafarn yn Nolrhedyn - Mim Twm Llai
 17.   Dawns y Glaw - Anweledig
 18.   The Streets of Bethesda - Celt
 • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75