Artistiaid Amrywiol - Llechi

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2756
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Prif ardal chwareli llechi Cymru yw’r un sydd yn sir bresennol Gwynedd, wedi ei ganoli ar drefi a chymoedd Blaenau Ffestiniog, Llanberis, Bethesda, Dyffryn Nantlle yn y gogledd, a Chorris, Aberllefenni a Bryn Eglwys yn ne’r sir. Erbyn hyn, er ei fod yn dal i fodoli, mae’r diwydiant wedi crebachu, a llawer o’r chwareli wedi cau. Ond mae traddodiad a diwylliant ardal y chwareli llechi yn dal i ffynnu, a’r boblogaeth leol yn ymhyfrydu yn yr hanes, ac yn arddangos y cyfuniad rhyfeddol o wytnwch a hwyl sydd mor nodweddiadol o’r ardaloedd hyn. A’r elfen arall na ellir ei hosgoi yw cysylltiad y broydd llechi â chanu a cherddoriaeth. Mae traddodiad y corau, y bandiau pres a chanu poblogaidd yn parhau mor fyw ag erioed, ac y mae cyfraniad dyffrynnoedd y llechi i ganu poblogaidd yn ystod y ganrif a aeth heibio yn destun rhyfeddod. O gyfnod y Brodyr Ffransis drwodd i Brython Shag, mae’r hanes yn gyforiog o dalent, gan gynnwys rhai o enwau mawr y byd pop Cymraeg: Hogia’r Wyddfa, Hogia Llandegai, Celt ac Anweledig. Ac yn gwau drwy’r cyfan mae cryfder cymeriad a’r ddawn i chwerthin yn wyneb caledi yn disgleirio, ac fel y gwelir o’r casgliad hwn, daw geiriau nifer o’r caneuon gan feirdd enwog sy’n hannu o fro’r llechi eu hunain.
Dafydd Iwan, Gorffennaf 2016

Rhestr y Traciau

 1. Strydoedd Bethesda - Hogia'r Bonc
 2. Gweithio ar Wyneb y Graig - Geraint Jarman
 3. Dyffryn Ogwen - Hogia Llandegai
 4. Un Nos Ola 'Leuad - Endaf Emlyn
 5. Cerdd yr Hen Chwarelwr - Hogia'r Wyddfa
 6. Graffiti Cymraeg - Anweledig
 7. Moliannwn - Gwerinos
 8. Cân y Ddwy Chwarel - Dafydd Iwan
 9. Cerdded Hyd y Llethrau - Lleisiau Mignedd
 10. Cwmorthin - Mim Twm Llai
 11. Rheilffordd Tal-y-Llyn - Ryan Davies
 12. Quarry (Man's Arms) - Sobin a'r Smaeliaid
 13. Llongau Caernarfon - Chris Jones
 14. Chwarelwr - John ac Alun
 15. Chwarel Dinorwig - Hogia'r Wyddfa
 16. Tafarn yn Nolrhedyn - Mim Twm Llai
 17. Dawns y Glaw - Anweledig
 18. The Streets of Bethesda - Celt
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.