Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Artistiaid Amrywiol - Mi Ganaf Gân - 101 o Ganeuon i'r Plant

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2670
  • Label: Sain
  • Genre: Compilation
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Disg 1: Hwyl Meithrin/Nursery Fun
Disg 2: Anifeiliaid – Cyfnod Sylfaen/Animals – Foundation Stage
Disg 3: Gweld y Byd – CA2/Seeing the World KS2
Disg 4: Symud a Chware/Action and Play
Disg 5: Traddodiadol/Traditional

Cantorion:
Buddug Lloyd Roberts; Dafydd Iwan ac Edward; Delwyn Siôn a'r Chwadods; Gwenan Gibbard; Mynediad am Ddim; Owain ac Alwen Selway; Plethyn; Sang-di-Fang; Sassie Rees; Tony ac Aloma.

Dros y blynyddoedd, mae Sain wedi recordio peth wmbredd o ganeuon ar gyfer plant o bob oed; cannoedd a dweud y gwir, yn amrywio o’r traddodiadol anhysbys i’r cyfoes, o ganeuon dwli a ffantasi i ganeuon dysgu a chwarae. Barnwyd mai da o beth fyddai cyhoeddi’r rhain ar ffurff casgliadau swmpus, a dyma’r cyntaf o’r casgliadau hynny, gyda’r pwyslais ar y caneuon traddodiadol sydd wedi cael eu canu gan blant Cymru ers cenedlaethau lawer. Ond ceir yma hefyd ganeuon gwreiddiol mwy diweddar, sy’n anelu at ehangu geirfa a phrofiad plant ifanc, a’r rhain yn cael eu cyflwyno gan amrywiaeth o gantorion, yn unigolion, yn ddeuawdau a grwpiau, i amrywiaeth mawr o gyfeiliant cerddorol. Mae’n anodd, onid amhosib, i ddiffinio’n union beth yw apêl cân dda i blant, a’r unig brawf mewn gwirionedd yw prawf amser: os yw plant yn dal i gael blas ar ei chanu, yna mae’n gweithio. Am y rheswm hynny, gallwn fod yn hyderus fod y rhan helaethaf o’r caneuon yn y casgliad hwn eisoes wedi pasio’r prawf. Ond fel gyda phob cân dda, mae’r briodas rhwng yr alaw a’r geiriau yn allweddol. Roedd J. Glyn Davies, sydd fwyaf adnabyddus am ei ganeuon morwrol, yn sylwebydd craff ar y grefft o lunio caneuon, ac yn arbennig y grefft o briodi geiriau ac alaw ar gyfer eu canu. Yn ei ragymadrodd i’w lyfr Cerddi Huw Puw, dyma a ddywed am ganeuon plant (o gyfieithu ei sylwadau o’r Saesneg): “Ni ddylent fod ddim gwirionach (“sillier”) na chaneuon ar gyfer oedolion. Does gen i ddim rysait i’w gynnig; mater ydyw o allu rhywun i fynd i mewn i hwyl a dawn plant i smalio-bach-oddifrif. Mae’r gweddill, i raddau helaeth, yn fater o wybod beth i’w adael yn y botel inc… Nid oes angen rheolau ar y sawl sydd a greddf ar gyfer sgrifennu caneuon, onid er mwyn gweld pa rai o’r rheolau y gellir eu torri i bwrpas – ffordd pob cynnydd. Ond gellir eu cynghori i beidio â chymryd eu hunain na’u celfyddyd ormod o ddifri, neu mi wnânt gawl ohoni a chyflawni’r pechod marwol o greu diflastod.” Credwn fod y casgliad cynhwysfawr hwn yn sicr yn osgoi creu diflastod, ac y gall fod yn drysorfa gyfoethog i blant Cymru’r dyfodol. Ein gobaith ni yw y cewch chi oll – yn blant, yn rhieni ac yn athrawon – ddefnydd a hwyl a phleser o wrando ar y casgliad hwn, ac o gyd-ganu’r caneuon. A thra pery’r canu, bydd yr iaith Gymraeg hithau byw.

£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol