Artistiaid Amrywiol - Senglau'r Selar

Disgrifiad
 • Rhifnod: Rasal CD
 • Label: Rasal
 • Genre: Pop / Roc
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Casgliad Senglau'r Selar

Datblygodd syniad Clwb Senglau’r Selar wrth i ni baratoi i ddathlu pen‑blwydd Y Selar yn 10 oed yn Nhachwedd 2014. A’r cylchgrawn wedi rhoi sylw cyson i artistiaid newydd erioed, pa ffordd well i nodi’r garreg filltir na thrwy lansio cynllun i ryddhau senglau cyntaf yr artistiaid ifanc mwyaf cyffrous roedden ni’n dod ar eu traws.

Ers hynny mae’r Clwb Senglau wedi rhyddhau 10 o ganeuon gan grwpiau amrywiol iawn, gan adlewyrchu amrywiaeth genres y sin Gymraeg ar hyn o bryd. Mae mor anodd, ond eto mor bwysig, i grwpiau ifanc gael y cyfle cyntaf yna i fynd i stiwdio broffesiynol, a recordio trac i safon uchel. Rydan ni’n falch iawn bod Clwb Senglau’r Selar wedi gallu cynnig nid yn unig y cyfle yna i fynd i stiwdio, ond i’r rhan fwyaf o’r bandiau, y cyfle i recordio eu cynnyrch cyntaf yn stiwdio eiconig Sain yn Llandwrog.

Mae’r senglau i gyd wedi cael ymateb da, ac mae’n destun balchder gweld bod nifer o’r bandiau wedi mynd ymlaen i recordio a rhyddhau mwy o gynnyrch wedi hynny. Gobeithio bod y cynllun wedi helpu rhoi’r hwb bach cyntaf iddyn nhw.

Wrth gwrs, yn ddigidol yn unig mae’r traciau wedi eu rhyddhau hyd yma, felly roedd rhaid casglu’r traciau i gyd ynghyd ar un casgliad CD i ddathlu llwyddiant Senglau’r Selar – mwynhewch.

Rhestr y Traciau

 1. C-C-Cariad! - Estrons
 2. Tyrd yn Ôl - Y Trŵbz
 3. Aberystwyth yn y Glaw - Ysgol Sul
 4. Mwg Bore Drwg - Henebion
 5. Neb yn Aros - Terfysg
 6. Meddwl ar Goll - Patrobas
 7. Resbiradaeth - Cpt Smith
 8. Terfyn - Y Galw
 9. Llwybrau - Raffdam
 10. Neb yn Cofio - Argrph
 11. Coleg Blyfr - Magi Tudur
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.