Corau amrywiol - Sain y Corau

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2742
 • Label: Sain
 • Genre: Corawl
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Casgliad o recordiadau newydd sbon gan gorau cymysg, merched a meibion, yn cynnwys Hogia Llanbobman (Ynys Môn), Lleisiau Mignedd (Dyffryn Nantlle), Côr Crymych a’r Cylch, Côr Eifionydd, Côr Merched Lleisiau’r Cwm (Dyffryn Aman), Côr Dre (Caernarfon), Côr Llanddarog, a Côr Ysgol Theatr Maldwyn.

Mae’r casgliad yn cynnwys trefniannau newydd o ganeuon poblogaidd megis ‘Angor’ (Tudur Huws Jones), ‘Cana dy Gân’ a ‘Mae Cymru’n mynnu byw’ (Dafydd Iwan), a hefyd ganeuon newydd fel ‘Pwy all fesur lled y cariad?’ (Meirion Wyn Jones) a ‘O fy Iesu Bendigedig’ (Catrin Wyn Hughes). Clywir hefyd un o garolau Penri Roberts, Linda Gittins a Derec Williams, ‘Pan ddaeth y Gair yn Gnawd’, yn cael ei chanu gan gôr Ysgol Theatr Maldwyn.

Rhestr y Traciau

 1. Yr Anthem Geltaidd-Hogia Llanbobman
 2. Tyrd Aros am Funud - Lleisiau Mignedd
 3. Pwy All Fesur Lled y Cariad? - Côr Crymych a'r Cylch
 4. Mae Cymru'n Mynnu Byw - Côr Eifionydd
 5. O Fy Iesu Bendigedig - Côr Merched Lleisiau'r Cwm
 6. Y Deryn Pur - Côr Dre
 7. Heddiw yw'n Dyfodol - Côr Llanddarog
 8. Mae'r Môr yn Faith - Lleisiau Mignedd
 9. Yma Wyf Finna 'i Fod - Côr Dre
 10. Y Gwrthodedig - Hogia Llanbobman
 11. Cana dy Gân - Côr Eifionydd
 12. Angor - Côr Merched Lleisiau'r Cwm
 13. Pan Ddaeth y Gair yn Gnawd - Ysgol Theatr Maldwyn
 14. Adre'n Ôl - Côr Dre
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.