Wal - Mari Emlyn - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Wal - Mari Emlyn - Siop y Pethe

Wal - Mari Emlyn

£7.99
  • Clawr papur
  • Clawr caled

ISBN: 9781784618452 (1784618454)
Dyddiad cyhoeddi 20 Mawrth 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr caled, 195x130mm, 112 tudalen
Iaith: Cymraeg

♥ Llyfr y Mis i Blant: Awst 2020 Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o'r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a'r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.<br><br> Welcome to Sara Mai's world, where cleaning elephant droppings appeals much more than going to school, and where it's far easier to deal with the behaviour of a South African bear than her peers in Year 5. Be ready to laugh and cry with Sara Mai as she shares the ups and downs of her life with you. Llyfr Cymraeg y Mis: Mai 2020
Wrth i Siân geisio ysgrifennu, daw toriad i'r trydan. Yn y tywyllwch, mae'n hel meddyliau am Simon Kaltenbach, ei chymydog, sydd wedi adeiladu wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ. Mae hyn yn ei harwain i gofio ei magwrfa a'r waliau fu'n gymaint rhwystr yn ei phlentyndod. Beth ddigwyddodd i'w brawd, Gareth? Pam nad oedd Siân yn hoffi Anti Rita?

As Siân attempts to write, there is an electric cut. In the darkness, she begins to think about her neighbour, Simon Kaltenbach, who has built a great, ugly wall between the two houses. This leads her to recall her upbringing, and the walls that hindered her development as a child.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75